Provente-metoden
Vi hjälper bra företag att bli ännu bättre!
Berätta mer

Våra tjänster

Provente hjälper bra företag att bli ännu bättre!

Ökad försäljning

Behöver ditt företag öka sin försäljning och hjälp med säljmetodik och säljutbildning?

Förbättrade inköp

Behöver du förbättra inköpen med moderna inköpsverktyg och inköpsutbildning?

Höja priserna

Har säljarna svårt med att höja priser?

Inspirationstalare

Söker du en inspirationstalare för en sälj eller inköpskonferens?

Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar för bestående resultat.

För Säljarna

Behöver ditt företag öka sin försäljning och få hjälp med säljmetodik och säljverktyg samt lyfta säljarna med säljutbildning?

För Ledningsgruppen

Förståelse för hur du som ledare och ledningsgrupp kan jobba för att öka både företagets volymer och priser samt hur du som ledare och ledningsgrupp kan underlätta för ett bättre inköp.

För Inköparna

Moderna inköpsverktyg som är enkla och pragmatiska. Verktygen och processerna fungerar riktigt bra på både små och stora enheter. De fungerar från Kilimanjaro till Katmandu.

Provente metoden

En fusion mellan inköp och försäljning.

 • Nuläge

  Var är vi nu? Hur är vi positionerade mot våra kunder, hur har våra leverantörer lyckas positionera sig mot oss?

 • Drömscenariot

  Var vill vi vara? Var är dröm positionen för oss mot våra kunder och hur positionerar vi oss bäst mot våra leverantörer.

 • Kortsiktigt

  Vi börjar med en nuläges analys. Med utgångspunkt från denna tar vi sikte på drömscenariot och bygger upp kompetens, strategi och aktiviteter.

 • Långsiktigt

  När de första positiva resultaten börjar komma in spänner vi bågen och fortsätter att lyfta medarbetarna, förbättrar processerna och verktygen.

Vårt nätverk

Imparta Ltd

Försäljnings- och servicelösningar

Jonas Olsson

Grundare

Prokura

Specialister supply chain

Kontakta oss